Dt. Yağmur Çömlekçioğlu

Gömülü Diş

Gömülü Diş

Gömülü diş, normal gelişim sürecinde diş eti yüzeyinden çıkamayan ve çene kemiği içinde kalan diştir. Bu durum, dişin çıkması için yeterli alana sahip olmaması, anormal yönlerde büyümesi, diğer dişlerle yer değiştirmesi veya çeşitli anatomik engeller nedeniyle meydana gelebilir.

En Sık Gömülü Dişler

  • Akıl Dişleri (Üçüncü Büyük Azılar): Akıl dişleri, en sık gömülü kalan dişlerdir. Çoğu zaman çene yapısı akıl dişlerine yeterli alan sağlamaz. Bu durum, dişlerin düzgün bir şekilde çıkmasını engelleyebilir.
  • Üst Çene Köpek Dişleri (Kanin Dişleri): Gömülü diş vakalarında ikinci en yaygın görülen grup, üst çene köpek dişleridir. Köpek dişlerinin önemli bir estetik ve fonksiyonel role sahip olması, bu durumun dikkatle ele alınmasını gerektirir.

Gömülü Dişlerin Sebep Olduğu Problemler

Gömülü dişler, ağrı, enfeksiyon, yan yana olan diğer dişlerde hareket veya zarar, ve çene kemiğinde kist oluşumu gibi çeşitli problemlere yol açabilir. Ayrıca, gömülü dişler diş sıralamasında bozukluklara ve çene gelişiminde anomalilere sebep olabilir.

Tedavi Yöntemleri

  • Cerrahi Müdahale: Gömülü dişlerin çoğu, cerrahi yöntemlerle çıkarılmalıdır. Cerrahi işlem, dişin konumu, çevre dokularla olan ilişkisi ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Ortodontik Müdahale: Bazı durumlarda, gömülü dişlerin ortodontik yöntemlerle çene içinde uygun bir konuma getirilmesi mümkün olabilir. Özellikle üst çene köpek dişlerinde bu yöntem tercih edilebilir. Bu işlem, cerrahi müdahale ile dişin serbestleştirilmesini takiben, dişe uygulanan hafif bir kuvvet ile dişin yavaşça istenilen konuma getirilmesini içerir.
  • Gözetim ve Bekleme: Bazı gömülü dişler, hastaya herhangi bir sorun yaratmıyorsa ve çevre dokulara zarar verme riski düşükse, düzenli kontrollerle izlenebilir.

Tedavi Kararı

Gömülü dişlerin tedavisi, bireysel duruma göre değişiklik gösterir. Tedavi kararı verilirken, dişin konumu, olası komplikasyonlar, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörler dikkate alınır. Gömülü dişlerin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım (çene cerrahisi, ortodonti, vb.) gerekebilir. Hastanın tedavi süreci hakkında bilgilendirilmesi ve muhtemel riskler ile avantajların açıkça tartışılması önemlidir.

WhatsApp Randevu

Online Randevu Formu

Hasta danışmanlarımız, randevu taleplerinize en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya özen göstermektedir.